testydopolicji@op.pl

Negatywny wynik testu MultiSelect

Negatywny wynik testu MultiSelect

Każdy potencjalny kandydat na funkcjonariusza policji musi posiadać właściwe predyspozycje intelektualne i osobowościowe do służby w policji. Sama motywacja do podjęcia służby powinna być podyktowana chęcią niesienia pomocy innym. Jednym z etapów postępowania...