testydopolicji@op.pl

Czy testy do Policji są trudne?

Policjanci zajmują się nie tylko walką z przestępczością. Policja podzielona jest na różne wydziały, a każdy z nich ma inne, równie ważne zadania, mające na celu poprawne funkcjonowanie całej struktury. Aby móc wstąpić w szeregi Policji należy odpowiednio się przygotować i przejść przez testy, stanowiące duże wyzwanie nie tylko fizyczne, ale również psychiczne. Testy obecnie składają się z czterech etapów.

Trudność testów do Policji

Dla osób z gorszą kondycją, test sprawnościowy z pewnością będzie trudnym etapem, gdyż z reguły testy te przechodzą, z wysokimi wynikami osoby, które już od najmłodszych lat trenują i dbają o swoją sprawność fizyczną. W drugim etapie przyszli policjanci muszą wykazać się wiedzą ogólną. Etap ten składa się 40 pytań zamkniętych. Pytania dotyczą funkcjonowania Policji.

Kolejnym równie trudnym etapem są testy psychologiczne. Kandydaci do służb policyjnych muszą przejść przez test MultiSelect, na podstawie którego będzie można określić np. czy dany kandydat potrafi działać w różnych sytuacjach, czy potrafi opanować agresję, a także czy nie zmaga się z zaburzeniami dysocjacyjnymi. Ostatnim etapem jest rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydat ubiegający się o pracę w strukturach Policji odpowiada na pytania związane z jego motywacją do takiej pracy. Jeśli kandydat przejdzie przez wszystkie etapy, zdobywając odpowiednio wysoką liczbę punktów, będzie mógł ubiegać się o pracę w Policji. Dla niektórych testy psychologiczne są najtrudniejsze, dlatego warto odpowiednio się do nich przygotować.