testydopolicji@op.pl

Jak dostać się do Policji?

Policjant – wykonywanie tego zawodu to spełnienie marzeń wielu osób. Ta profesja cieszy się bowiem wciąż dużym zaufaniem społecznym. Ma też wiele innych zalet, m.in. zarobki lub możliwość pójścia na wcześniejszą emeryturę.

Aby móc wykonywać ten zawód, trzeba spełnić kilka warunków:

– należy mieć obywatelstwo polskie,
– posiadać nieposzlakowaną opinię,
– nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
– korzystać z pełni praw publicznych,
– posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
– posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych,
– dawać rękojmię zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
– mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Są to jedynie podstawowe wymogi formalne zostania policjantem. Aby móc przystąpić do rekrutacji przede wszystkim należy złożyć stosowne dokumenty – podanie o przyjęcie do służby w Policji, kwestionariusz osobowy oraz ksero dokumentów potwierdzających wykształcenie. Następnie czeka postępowanie kwalifikacyjne – m.in. test wiedzy, test sprawności fizycznej, badania psychologiczne i testy psychologiczne do Policji oraz rozmowa kwalifikacyjna. Tylko najlepsi kandydaci będą wcieleni do służby.