testydopolicji@op.pl

Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej podczas rekrutacji do Policji?

Na rozmowę kwalifikacyjną do policji należy przede wszystkim ubrać się schludnie. Pierwsze wrażenie jest bardzo ważne i do tego punktowane. Warto także stawić się przynajmniej 20 minut wcześniej. Jest to bardzo ważny etap, dlatego warto być do niego odpowiednio przygotowanym.

Rekrutacja do policji – jak wygląda rozmowa kwalifikacyjna?

Rozmowa kwalifikacyjna trwa około 45 minut. Pytania można podzielić na kilka grup, z czego pierwsza dotyczy autoprezentacji. Kolejne pytania mają za zadanie ustalić, dlaczego kandydat zgłosił się do policji i czy umie współpracować w grupie. Są także pytania ogólne dotyczące zasad użycia broni, czy też uprawnień policjanta. Dobrze przygotowany kandydat do rozmowy kwalifikacyjnej zachowa spokój i nie da poznać po sobie, że jest zdenerwowany. Warto zatem poćwiczyć przed lustrem odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Każda odpowiedź powinna być przemyślana i zgodna z prawdą. Czasami odpowiedź może zostać skrytykowana lub uzupełniona. Taka sytuacja nie może wyprowadzić kandydata z równowagi. Wszelkie symptomy zdenerwowania zostaną od razu zauważone przez psychologa, który jest także obecny podczas spotkania. Ton wypowiedzi powinien być spokojny i zrównoważony. Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu sprawdzenie, jaką osobą jest kandydat na przyszłego policjanta. Oczywiście kandydat musi jeszcze zdać testy MultiSelect, a także testy sprawnościowe, dlatego warto kompleksowo przygotować się do każdej części podczas rekrutacji.