testydopolicji@op.pl

Co warto wiedzieć o pracy Policjanta?

Można śmiało powiedzieć, że Policjant to bardzo odpowiedzialny zawód. Osoby, które decydują się na pracę w Policji, muszą pamiętać, że życie wielu osób może być zależne od ich decyzji lub reakcji.

Na czym polega praca w Policji

Należy pamiętać, że Policja to uzbrojona oraz umundurowana formacja, która dba o ochronę bezpieczeństwa ludzi i ma służyć społeczeństwu. Bardzo ważne jest także zachowanie porządku publicznego. Zapobieganie przestępczości to jedno z najważniejszych zadań Policjanta. Niezależnie od obejmowanego stanowiska, zadaniem jest również ochrona porządku publicznego. Na przestrzeni lat bardzo zmieniła się praca w Policji. Dawniej Policjanci odpowiadali tylko za utrzymywanie należytego porządku oraz ściganie przestępców. Obecnie zajmują się także prowadzeniem edukacyjnej działalności oraz ochroną i prewencją.

Ciekawostki o pracy w Policji

Zdecydowanie nowym wyzwaniem jest każdy dzień pracy Policjanta. Żadna interwencja nie wygląda tak samo, także nigdy nie wiadomo, czego można się spodziewać na akcji. Z kolei zarobki Policjanta uzależnione są głównie od tego, na jakim pracuje szczeblu. Przeciętnie zarobki wynoszą około 4-5 tys. zł. Warto dodać, że wykonywanie tego zawodu wiąże się z dodatkowymi przywilejami związanymi ze świadczeniami socjalnymi. Policjanci mogą też liczyć na wcześniejszą emeryturę. Na emeryturę można odejść już po 25 latach służby lub po ukończeniu 55 roku życia.

Jak dostać się do Policji? Najpierw trzeba przejść przez odpowiednie testy psychologiczne do Policji, jak i również testy sprawnościowe.