testydopolicji@op.pl

Ile trwa szkółka policyjna?

Szkółka policyjna ile trwa?

Kurs podstawowy do Policji musi zostać odbyty przez każdą osobę, która chce wkroczyć w szeregi policji. Kierowane są tam osoby, które pomyślnie przeszły udział w rekrutacji do Policji oraz komisje lekarską. Kurs podstawowy w Policji zwykle trwał 144 dni szkoleniowe, a obecnie, czas trwania kursu podstawowego wynosi 6 i pół miesiąca.

Szkolenie zawodowe podstawowe obejmuje 1123 godziny lekcyjne. Kurs odbywa się w systemie skoszarowanym – oznacza to, że kursant w tym czasie mieszka na terenie szkoły. Zajęcia trwają codziennie w dni robocze, czyli od poniedziałku do piątku. W weekendy istnieje możliwość otrzymania przepustki do domu, by spotkać się z bliskimi i odpocząć. Jednak w niektóre soboty i niedziele może przypaść kandydatowi służba na terenie szkoły.

Wymagania wobec kandydatów do szkółki policyjnej

Przed rozpoczęciem szkolenia kandydat nie tylko musi złożyć zaświadczenie o niekaralności, czyli o tym, że nigdy nie popełnił przestępstwa, i odpowiednie dokumenty, a również przejść całą procedurę. Obejmuje ona badania psychologiczne oraz fizyczne. Testy sprawnościowe i testy MultiSelect są niezbędne do rozpoczęcia kariery i zostania policjantem. Po spełnieniu wszystkich wymagań można udać się na szkolenie podstawowe. Przyszły policjant zostanie tam zaszeregowany na stanowisku kursanta.

Rekrutacja do Policji

Wiedząc już ile trwa szkolenie podstawowe w Policji, pojawia się pytanie o czas oczekiwania na szkolenie. Warto zaznaczyć, że jest on zależny od liczby kandydatów. Jeśli zapotrzebowanie jest duże, to szkolenia odbywają się częściej. Na stronie komend wojewódzkich znajdziesz rozpiski informujące o tym gdzie i ile trwa szkoła policyjna oraz ilu przyszłych policjantów weźmie udział w szkoleniu. Warto dodać, że nie ma możliwości wyboru konkretnej szkółki. O przydziale do placówki decyduje Komendant Główny Policji.

Przyszły policjant, który pomyślnie przeszedł wszystkie etapy postępowania kwalifikacyjnego oraz komisję lekarską zostaje umieszczony na liście rankingowej. Następnie wystarczy czekać na telefon, w którym dowie się kiedy ma się stawić na odbycie szkolenia i w jakim miejscu został przydzielony.

Jednak co w sytuacji, gdy przejdzie się wszystkie etapy rekrutacji, a nie otrzyma wyznaczonego terminu na odbycie szkolenia? Wówczas takie osoby, na polecenie komendanta, rozpoczynają służbę w jednostce Policji. Nie mogą wykonywać zadań służbowych w rejonie, jednak zajmują się pracami biurowymi wewnątrz jednostki. W międzyczasie odbywa się ślubowanie policyjne – po jego zakończeniu policjant otrzymuje legitymację i odznakę służbową.

Kurs podstawowy – kryteria przyjęcia

Pierwszym kryterium formalnym, które musi spełnić kandydat na policjanta, jest przyjęcie do służby w polskiej Policji. W jednostce macierzystej podpisuje się rozkaz przyjęcia do służby. Również w tym samym miejscu otrzymuje się legitymację i odznakę. Następnie odbywa się szkolenie z musztry policyjnej, które jest niezbędne, by przystąpić do ślubowania. Trzecie kryterium to odbycie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych i ochrony informacji niejawnych. Po odbyciu tego szkolenia kandydat zostaje upoważniony do dostępu do informacji oznaczonych jako poufne.

Jak wygląda kurs podstawowy w szkole Policji?

Gdy wszyscy uczestnicy kursu są już zakwaterowani w szkółce, na placu apelowym odbywa się zebranie. To właśnie na nim stają się oni jedną kompanią, podzieloną na plutony przez komendanta szkoły. Do plutonów zostają przydzielani dowódcy, którzy odpowiadają za wszelkie formalności związane z odbywaniem się zajęć.

Osobę, która pragnie dostać się do policji, powinien zdecydowanie zainteresować program szkolenia. Obejmuje on różnorodne zajęcia, zarówno w formie praktycznej, jak i teoretycznej. Wśród nich możemy wymienić ustalanie okoliczności zdarzeń i zabezpieczenia ich miejsca wobec uczestników ruchu drogowego, szkolenie strzeleckie, techniki interwencji, utrzymywanie porządku publicznego i wiele więcej. W szkoleniu jest ujęte również kilka godzin zajęć fizycznych.

Każdego dnia dla kandydatów zapewnione jest wyżywienie i czas na sen. Warto zaznaczyć, że kurs podstawowy jest obowiązkowy dla nowo przyjętych do służby. Jednak co dzieje się po zakończeniu kursu? Kursant zostaje oddelegowany do pełnienia zadań na stanowisku policjanta w służbie prewencyjnej. Kursant właśnie w czasie pełnienia służby w oddziale prewencji zdobywa niezbędne i praktyczne umiejętności. Jest to możliwość wykorzystania zdobytych na szkoleniu umiejętności teoretycznych.

Po zakończeniu adaptacji zawodowej policjant trafia do jednostki policji. Taka osoba na okres 3 lat staje się policjantem w służbie przygotowawczej. Po odbyciu przygotowawczej służby w policji, taka osoba zostaje mianowana policjantem na stałe. Jednak należy dodać, że jeśli funkcjonariusz będzie miał przerwy w trakcie pracy w Policji, dłuższe niż 3 miesiące, to ten czas może zostać wydłużony.

Szkoła policyjna ile trwa – podsumowanie

Szkółka policyjna ogrywa niezwykle istotną rolę w przygotowaniu przyszłych funkcjonariuszy Policji do służby. Jest to miejsce, w którym kandydaci kształtują swoją wiedzę, umiejętności i charakter, by sprostać zadaniom i wymaganiom, które związane są z pełnieniem służby publicznej. W trakcie tego intensywnego programu szkoleniowego, uczestnicy zdobywają praktyczne umiejętności, jak np. te dotyczące utrzymywania porządku publicznego. Ponadto, mogą również rozwinąć tam cechy niezbędne do skutecznego wykonywania swoich obowiązków, takie jak empatia, dyscyplina i odpowiedzialność.

W szkółce policyjnej można spotkać różne metody szkoleniowe, które zapewniają wszechstronny rozwój umiejętności. Mogą być to zajęcia fizyczne, teoretyczne, symulacyjne, a również psychologiczne. Przyszli kandydaci poznają tam również podstawy prawa, które są nierozłączną częścią pracy w policji. Warto również zwrócić uwagę na aspekt środowiskowy. Szkoła policyjna to miejsce, w którym kształtuje się więź i solidarność między policjantami. Myśląc o np. Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, czy jakiejkolwiek innej, powinno brać się pod uwagę wszystkie te aspekty.