testydopolicji@op.pl

Jakie są wydziały w Policji?

Wiele osób zastanawia się, jakie są wydziały w Policji. Okazuje się, że jest ich wiele, więc warto dowiedzieć się więcej na ich temat.

Policja wydziały

Jednym z ciekawszych oraz chętnie wybieranych przez Policjantów wydziałów jest kryminalny. Odpowiada on za łapanie przestępców przeciw mieniu, patologii społecznych, a ponadto ustala miejsce bieżącego pobytu ludzi, którzy są poszukiwani. Ponadto taki wydział odpowiada za nadzór, a także koordynację prac służb kryminalnych.

Istnieje także wydział do walki z handlem ludźmi. Jego celem jest identyfikacja ofiar handlu ludźmi. Dodatkowo przeprowadza czynności, które mają ujawnić ten typ przestępstwa. Warto także powiedzieć o wydziale poszukiwań oraz identyfikacji osób. Jego celem jest trafienie na trop osób zaginionych. Ponadto ten wydział przeprowadza postępowania wobec ludzi o nieustalonej tożsamości. Jego dodatkowym celem jest przeprowadzenie czynności w celu odnalezienia zwłok.

Istnieje również wydział do spraw odzyskiwania mienia. W tym miejscu Policjanci pracują nad informacjami, a ponadto procesami, które pomagają odzyskać utracone w wyniku dokonania przestępstwa mienie. Bardzo popularny jest wydział do walki z przestępczością gospodarczą. Jego celem jest zwalczanie przestępczości z działu obrotu gospodarczego. Ponadto ten wydział kontroluje też obroty kapitałowe, a ponadto bankowe. Sprawdzany jest obrót pieniędzmi oraz papierami wartościowymi. Jego przeznaczeniem jest również obrona prawa wartości intelektualnej, a ponadto przemysłowej.

Aby móc zacząć pracować w którymkolwiek wydziale, trzeba najpierw wstąpić w szeregi Policji. W pierwszej kolejności trzeba przejść rekrutację i potrzebne testy psychologiczne do Policji oraz testy sprawnościowe.