testydopolicji@op.pl

Jakie testy musi przejść kandydat na policjanta?

Testy do policji

Aby móc zostać policjantem należy spełnić kilka podstawowych kryteriów, dzięki którym będziesz mógł wstąpić w szeregi stróży prawa. Szkoły policyjne informują o poszczególnych etapach postępowania rekrutacyjnego, które obowiązują każdego przyszłego policjanta. Osoba, którą interesuje nabór do policji musi zdać test sprawności fizycznej, test wiedzy z zakresu funkcjonowania policji oraz testy policyjne psychologiczne. Jeżeli chcesz poznać poszczególne etapy rekrutacji do policji, koniecznie przeczytaj poniższy wpis do końca.

Egzamin z wiedzy ogólnej do policji – etap postępowania kwalifikacyjnego

Szykując się do pracy w policji należy pamiętać o rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w policji. Każdy kandydat na policjanta musi odbyć m.in. test wiedzy ogólnej. Sam egzamin składa się z 40 pytań zamkniętych z czterema odpowiedziami zamkniętymi. Takie testy do policji z odpowiedziami mają charakter rankingowy. Test z wiedzy ma na celu sprawdzenie podstawowej znajomości zagadnień z zakresu funkcjonowania Policji Polskiej. Materiały do testu zamkniętego opracowuje Wyższa Szkoła policji w Szczytnie we współpracy z wcześniej zgłoszonymi jednostkami szkoleniowymi.

Test sprawnościowy do policji – jak przygotować się do testu?

Jednym z etapów rekrutacji do oddziałów policji jest pomyślne przejście testu sprawnościowego. Całość składa się z ośmiu ćwiczeń, które przeprowadzone są jeden po drugim. Egzamin polega na pokonaniu toru przeszkód w określonym czasie 1 min 41 s, a czas mierzony jest co do sekundy.

Na kandydata do służby w policji czekają takie ćwiczenia, jak:

 • okrążenie stojaków,
 • przewroty na materacu,
 • przeniesienie manekina,
 • rzut piłką lekarską,
 • przenoszenie piłki lekarskiej,
 • bieg wahadłowy,
 • pokonanie skrzyni gimnastycznej górą,
 • pokonanie płotków lekkoatletycznych górą.

Właśnie tak wyglądają testy sprawnościowe policja, które są jednakowe dla każdego kandydata. Uzyskane wyniki zostają przeliczone w systemie punktowym. Każdy kandydat uzyska czas określony na wykonanie rozgrzewki przed przystąpieniem do tego etapu testu. Z kolei niezaliczony test sprawnościowy do policji skutkuje możliwością jednorazowego, powtórnego przystąpienia da zaleczenia w tym samym dniu.

Test psychologiczny do policji – jak dostać się do policji?

Ta część rekrutacji odbywa się na wcześniej niż przed uzyskaniem pozytywnego wyniku z egzaminu sprawności fizycznej. Test multiselect policja jest wykonywany na komputerze i składa się z takich części, jak indywidualne badanie kandydata, rozmowa z psychologiem oraz podsumowanie wyników tego etapu rekrutacji.

Za tą część kandydat może uzyskać maksymalnie 60 punktów , a wyniki porównywane są do określonego profilu wykonywania służby. Podczas testu sprawdzane są:

 • zachowania społeczne,
 • inteligencja emocjonalna,
 • stabilność psychiczna,
 • postawa do pracy w policji.

Całość odbywa się w towarzystwie komisji lekarskiej, która wydaje ostateczną decyzję o gotowości psychicznej kandydata. Aby odpowiednio przygotować się do testu należy ograniczyć stres oraz zażyć odpowiedniej dawki snu.

Rozmowa kwalifikacyjna policja – początek kariery w policji

Każdy kandydat do policji musi odbyć wstępną rozmowę kwalifikacyjną. Ma ona na celu wskazanie odpowiednich kompetencji, które ostatecznie zatwierdzą gotowość do wykonywania zawodu. Ostateczny wynik zależy od decyzji komisji powołanej do tego zadania. Na rozmowie oceniane są takie aspekty, jak:

 • umiejętność autoprezentacji,
 • odpowiednia motywacja do pracy,
 • postawa społeczna,
 • umiejętność skutecznej komunikacji.

Za ten etap kwalifikacyjny można uzyskać od 36 do 60 punktów, a za ich przyznanie odpowiada komisja, która składa się z od dwóch do czterech osób.