testydopolicji@op.pl

Komisja lekarska w rekrutacji do Policji

Zawód Policjanta to marzenie wielu małych chłopców. Nie wszyscy z niego wyrastają. Spora grupa dorosłych mężczyzn i kobiet wciąż wiąże swoje plany zawodowe z Policją. Co trzeba zrobić, żeby wstąpić w szeregi Policji?

Testy psychologiczne

Każdy przyszły Policjant musi zdać testy psychologiczne i zaliczyć spotkanie z psychologiem. To niezbędne, by ocenić jego kondycję psychiczną i przydatność do służby. Testy nie są proste, pytania często się powtarzają albo dotyczą tego samego, chociaż są sformułowane w inny sposób. Dzięki temu eliminuje się możliwość oszukiwania. Taki test do Policji pokazuje, czy kandydat jest odpowiednio przygotowany do służby pod względem psychicznym.

Testy sprawnościowe

Dla wielu kandydatów do służby w Policji to najtrudniejszy element rekrutacji. Przygotowują się do niego przez wiele miesięcy, doskonaląc swoją kondycję i sprawność fizyczną. Wynik testów to jeden z najważniejszych elementów decydujących o tym, czy będziemy mieli możliwość zrealizowania marzeń o pracy w Policji, dlatego warto się do nich przyłożyć.

Badania lekarskie

Przed złożeniem dokumentów dobrze jest też zorientować się, co konkretnie sprawdza komisja lekarska w rekrutacji do Policji. Istnieją schorzenia i dysfunkcje, które mogą wyeliminować kandydatów, więc nawet pozytywny wynik testów psychologicznych i sprawnościowych na nic się zda. Na karcie obiegowej lekarze ocenią, czy rekrut jest zdolny lub niezdolny do wykonywania służby. Trzeba będzie zrobić podstawowe badania, w tym również udać się do poradni zdrowia psychicznego. Na końcu komisja na podstawie opinii wszystkich specjalistów wydaje orzeczenie, czy rekrut nadaje się do służby.