testydopolicji@op.pl

Negatywny wynik testu MultiSelect

Każdy potencjalny kandydat na funkcjonariusza policji musi posiadać właściwe predyspozycje intelektualne i osobowościowe do służby w policji. Sama motywacja do podjęcia służby powinna być podyktowana chęcią niesienia pomocy innym. Jednym z etapów postępowania kwalifikacyjnego, który sprawdzi Twoją gotowość do stania się funkcjonariuszem policji będzie będzie test psychologiczny do policji metodą MultiSelect. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, koniecznie zapoznaj się z poniższym wpisem.

Test MS – warunek przyjęcia do służby w policji

Test MultiSelect do policji to nic innego, jak badania psychologiczne, które mają na celu sprawdzenie gotowości mentalnej do wykonywania służby. Wraz z testem sprawności fizycznej oraz testem wiedzy ogólnej stanowi on podstawę do pracy w policji dla wszystkich kandydatów do służby. W trakcie testu sprawdzane są takie kompetencje, jak:

  • cechy charakteru,
  • inteligencję,
  • sposób radzenia sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami,
  • stabilność emocjonalną,
  • postawa w pracy,
  • poszczególne zachowania społeczne,
  • współpraca w grupie.

Całość procesu rekrutacyjnego składa się z dwóch części. Pierwszy z etapów polega na indywidualnym rozwiązaniu testu MultiSelect przez każdego z kandydatów na policjantów, a drugi na rozmowie z psychologiem policyjnym. To właśnie psycholog dokonuje podsumowania wyników. Jeśli po tych etapach otrzymamy negatywny wynik, jest to równoznaczne z zakończeniem postępowania kwalifikacyjnego. Powstaje jednak pytanie, czy można się odwołać od takiej decyzji?

Co w przypadku negatywnego wyniku testu MultiSelect? Jakie podjąć kroki w takiej sytuacji?

Wynik kandydata nie zawsze okazuje się być pozytywny. Mogą mieć na to wpływ takie czynniki, jak stres, cechy charakteru w sposób znaczący odbiega od oczekiwanych norm, czy brak uzyskania od 36 do 60 punktów w trakcie rozmowy z psychologiem. Wynik negatywny nie oznacza konieczność całkowitej rezygnacji z chęci podjęcia służby w policji. Negatywny wynik testu MS nie przekreśla Twoich szans na wstąpienie w szeregi policji.

W przypadku uzyskania negatywnego wyniku testu psychologicznego do kolejnego postępowania kwalifikacyjnego możesz przystąpić nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia przeprowadzonego tego etapu. Pozytywny wynik ważny jest przez 24 miesiące, a sam brak zaliczenia testu psychologicznego wiąże się z koniecznością ponownego zaliczenia testów sprawności fizycznej do policji, rozmowy kwalifikacyjnej oraz testu wiedzy, czyli pozostałych części rekrutacji do policji.

MultiSelect negatywny wynik – brak zaliczenia etapu testu psychologicznego

Najwięcej rekrutów obawia się właśnie testów MultiSelect, ponieważ ich wynik zależy też od oceny psychologa, więc nawet jeśli nauczymy się poprawnych odpowiedzi, nasz „profil policjanta” może okazać się błędny. Powodów negatywnego wyniku może być kilka, jak na przykład stwierdzenie braku dojrzałości u kandydata, zbyt dużą chęć przedstawienia się w „dobrym świetle”, niezdolność do wykonania zadań matematycznych czy zręcznościowych, a także nieefektywna rozmowa z psychologiem policyjnym. To właśnie on wydaje ostateczną opinię na temat tego czy kandydat może pracować w policji.

Jeśli nie uda Ci się zaliczyć tej części testu, niestety na ten moment nie ma możliwości odwołania się od negatywnego wyniku. Po upływie 10 miesięcy można ponownie przystąpić do rekrutacji, a po 12 miesiącach znów można spróbować po raz kolejny zaliczyć test MultiSelect.

W przygotowaniach do testów do policji zdecydowanie warto sprawdzić psychotesty do policji, które pomogą Ci przygotować się do tego skomplikowanego etapu rekrutacji. Wszystkim kandydatom życzymy powodzenia!