testydopolicji@op.pl

Obowiązki Policjanta: Utrzymanie prawa i porządku w naszych społecznościach

Obowiązki policjanta

Prawa i obowiązki policjantów nie obejmują jedynie wlepiania mandatów oraz patrolowania ulic miast. Do obowiązków służb porządkowych należy szereg zadań, które zawsze należy wykonywać w trosce o dobro i bezpieczeństwo obywateli. Rola i zadania policji są złożone oraz dokładnie określone w ustawach dotyczących porządku publicznego. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jakie zadania musi wykonywać każdy mundurowy podczas swoich czynności służbowych, koniecznie przeczytaj poniższy wpis do samego końca.

Policja i jej zadania – czym zajmuje się funkcjonariusz?

Zdecydowanie warto wiedzieć, że wszelkie prawa regulujące i opisujące obowiązki funkcjonariuszy policji zostały opisane w ustawie z 6 kwietnia 1990 r. i od tamtego czasu są systematycznie aktualizowane. Zgodnie z nią policja to umundurowana i uzbrojona jednostka, która służy społeczeństwu, a jej głównym zadaniem jest ochrona bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Do podstawowych zadań policjanta zaliczają się m.in.:

 • kontrola nad przestrzeganiem przepisów porządkowych oraz administracyjnych, które związane są z działalnością publiczną,
 • ochrona życia oraz zdrowia ludzkiego, a także mienia narażonego na bezprawne działania,
 • zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w kontekście ruchu drogowego, transportu publicznego i na wodach przeznaczonych do swobodnego użytkowania,
 • organizacja działań zapobiegawczych wobec przestępczości oraz kooperacja w tym zakresie z pozostałymi służbami,
 • wykrywanie przestępstw oraz ich ściganie,
 • gromadzenie, przetwarzanie oraz przekazywanie informacji kryminalnych,
 • działania związane z bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach.

Czym zajmuje się policja? Obowiązki policjanta podczas interwencji

Wszelkie zadania związane z pracą policji można opisać, jako:

 • operacyjno-rozpoznawcze,
 • dochodzeniowo-śledcze,
 • administracyjno-porządkowe.

Obowiązki i prawa policji zakładają np. zatrzymanie pojazdu do kontroli, poszukiwania osób zaginionych, przymusowe doprowadzenie osoby podejrzanej, kontrolę osobistą i kontrolę bagażu oraz przeszukania czy zatrzymanie osób poszukiwanych. Każdy funkcjonariusz ma obowiązek respektowania godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka. Aby móc w pełni wykonywać swoje zadania każdy policjant ma prawo ukarać mandatem osoby popełniające wykroczenie, a w wyjątkowych przypadkach także pozostałymi środkami przymusu bezpośredniego. Ten rodzaj kary obowiązuje osoby, które:

 • zakłócają spokój oraz porządek publiczny, spoczynek nocny, a także wywołują zgorszenie w miejscu publicznym,
 • zanieczyszczają oraz zaśmiecają środowisko naturalne,
 • umyślne wprowadzanie w błąd podczas procesu legitymowania,
 • spożywanie napojów alkoholowych w miejscu publicznym,
 • dręczenie oraz zaniedbywanie zwierząt.

Policja zadania – obowiązki policjanta podczas legitymowania

Z całą pewnością warto poznać prawa i obowiązki funkcjonariusza policji oraz obywatela podczas legitymowania. Takie informacje mogą okazać się przydatne w sytuacji zatrzymania, kiedy znajomość swoich praw będzie niezwykle przydatna. Warto wiedzieć, że uczestnik ruchu drogowego, który nie kieruje pojazdem może narazić się na otrzymanie mandatu, gdy:

 • wchodzi na jezdnię, bezpośrednio pod jadący pojazd,
 • wchodzi na torowisko,
 • korzysta z dróg, które nie są przeznaczone dla pieszych,
 • korzysta z telefonu na przejściu dla pieszych,
 • przebiega przez jezdnię,
 • narusza ustalenia związane z korzystaniem z chodnika lub drogi dla pieszych, a w przypadku ich braku – z pobocza.

W wyjątkowych sytuacjach takie działania mogą skutkować wszczęciem postępowania karnego. Ma to miejsce w sytuacji, gdy zatrzymany odmawia przyjęcia mandatu, wykazuje opór wobec działań służb lub jest wobec nich agresywny.

Uprawnienia policji – prawa policjanta

Każdy funkcjonariusz policji posiada także liczne prawa z zakresu przywilejów i obowiązków osobowych, które musi wykonywać zgodnie z założonymi normami. Oto najważniejsze z nich:

 1. Policjant przed rozpoczęciem urlopu wypoczynkowego musi zawiadomić bezpośredniego przełożonego o przewidywanym miejscu pobytu lub możliwości nawiązania kontaktu.
 2. Policjant zwolniony ze służby może złożyć wniosek o sprostowanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania takiego zwolnienia.
 3. Podczas stwierdzenia trwałej niezdolności do służby policjanta niezwłocznie należy zwolnić go z zajęć służbowych na okres do dnia zwolnienia ze służby.
 4. Policjant jest obowiązany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia, poinformować w pisemnym raporcie drogą służbową przełożonego właściwego w sprawach osobowych o informacjach, takich jak zmiana stanu cywilnego, ukaraniu za wykroczenie, urodzeniu dziecka czy zmianie adresu zamieszkania.
 5. W razie niemożności wypełnienia swoich obowiązków służbowych, funkcjonariusz zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o przyczynie nieobecności w służbie i przewidywanym czasie jej trwania, a także przyczynie spóźnienia.
 6. Kierownik jednostki organizacyjnej miejsca pełnienia służby policjanta ma obowiązek poinformować każdego funkcjonariusza nowo przyjętego do służby z przepisami określającymi prawa i obowiązki oraz odpowiedzialność dyscyplinarną policjantów.
 7. Dokładna informacja dotycząca obowiązków oraz przebiegu służby policjantów to prawo każdego przyszłego mundurowego.
 8. Każdy policjant, który podejmuje naukę w celu poszerzenia swoich kompetencji ma prawo do zwolnienia z wykonywania części obowiązków. Ma to miejsce na podstawie skierowania przełożonego właściwego w sprawach osobowych.

Jeżeli TY także planujesz rozpoczęcie pracy w jednostkach policji, koniecznie sprawdź nasze testy multiselect, które z pewnością pomogą Ci w finalizacji swoich dążeń.